Český svaz mariáše


Superliga České republiky 2009 1. Český svaz mariáše (dále jen ČSM) vyhlašuje na rok 2009 zvláštní soutěž s oficiálním názvem „Staromyslivecká Superliga České republiky v licitovaném mariáši“ (dále jen Superliga). Cílem Superligy je vytvořit soutěž pokrývající celé území ČR.

 2. Superliga nemá žádné vlastní turnaje. Pořadí v Superlize je dle níže definovaného klíče určeno výsledky na turnajích těch soutěží, které se k Superlize připojily.

 3. K Superlize se automaticky připojuje každá celoroční soutěž v licitovaném mariáši vypisovaná ČSM.

 4. O připojení k Superlize může zažádat jakákoliv soutěž hrající soutěžní licitovaný mariáš. O připojení a jeho podmínkách rozhoduje Předsednictvo ČSM.

 5. Superliga sestavuje pouze pořadí jednotlivců. Do pořadí superligy může vstoupit jen aktivní člen ČSM, tj. člen s uhrazeným členským příspěvkem na daný rok. Diskvalifikace hráče z libovolné soutěže připojené k Superlize automaticky znamená jeho diskvalifikaci ze Superligy.

 6. Pro účely Superligy obdrží každá připojená soutěž tzv. bodový koeficient stanovený podle průměrné účasti v sezóně 2008, přičemž soutěž s nejvyšší účastí získává koeficient 1. Koeficienty pro rok 2009 jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

 7. Za celkové umístění na jednotlivých turnajích (bez ohledu na jeho počet soutěžních kol) jsou hráčům udělovány body za pořadí (BP) dle klíče 50 x koeficient soutěže zaokrouhleno aritmeticky za první místo, a za každé další místo vždy o jeden BP méně až do čísla 1. Např. v soutěži s koeficientem 0,5 obdrží vítěz turnaje 25 BP a 25.hráč v pořadí 1 BP.

 8. Každému hráči budou na jeho konto v Superlize započteny dle celkového umístění na každém započítávaném turnaji vypsaném v rámci některé ze soutěží připojených do Superligy. Počet započítávaných turnajů je omezen na 15 nejvyšších zisků BP.

 9. V rámci Superligy proběhne 5 turnajů kategorie Major se zvýšeným ohodnocením BP. O přidělení Major turnajů a jejich ohodnocení BP rozhoduje ČSM. Turnaje kategorie Major a jejich ohodnocení jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

 10. Vítězem superligy se stane hráč s nejvyšším počtem BP. Při rovnosti BP rozhoduje vyšší počet nejlepších dosažených umístění na započítávaných turnajích.

 11. Pořadatelé turnajů jsou povinni zasílat celkové výsledky z turnaje bez zbytečného odkladu na ČSM (adresa marias@cstv.cz) v xls tabulce jednotného formátu. Datová věta bude obsahovat pořadí, registrační číslo člena ČSM, jméno a přidělené BP do superligy.


Tabulka č.1 – připojené soutěže a jejich ohodnocení


Soutěž

Koeficient

BP za 1.místo

Staromyslivecká liga licitovaného mariáše

1,00

50

MENOX liga míchaného licitovaného mariáše

0,75

38

Západní liga licitovaného mariáše

0,40

20

Moravsko-slezská liga licitovaného mariáše

0,15

8

Extraliga na portálu talon.cz (v podobě měsíčních výsledků)

0,40

20


Tabulka č.2 – turnaje kategorie Major


Turnaj

Koeficient

BP za 1.místo

MENOX liga, Kladno 14.2.2009

2,00

100

Moravsko-slezská liga, Olomouc 2.5.2009

1,50

75

Český pohár jednotlivců, Mariánské Lázně 29.-30.8.2009

3,00

150

Sraz serveru talon.cz, Pardubice 12.9.2009

1,50

75

Staromyslivecká liga, Praha 7.11.2009

2,00

100Předsednictvo ČSM