Základní  chyby, které  jsou  časté  u začátečníků  této varianty
jsou: Zahazování od nejmenších karet, neukázání barvy kterou
držím svému spoluhráči, chytání na jedenáctou a další kartu,
nedopočítání odhozených karet - např. držení esa po odmazání
zbývajících sedmi od stejné barvy apod. Tedy jak se jich
vyvarovat, nebo-li jak hrát správně durcha, aby spoluhráč věděl
co a jak....

1) Je důležité zahazovat vždy od nejvyššího chytáka, kterého
v daném okamžiku máme na ruce - chytákem se rozumí - eso, král+
malá, filek+dvě malé případně spodek + tři malé. Pro zjednodušení
se v mariáši používá výrazu - plonk karta - což je karta, která
je od té barvy jediná. Nemusí to být zrovna to eso, tedy v tomto
případě - plonk eso. Král s malou se označuje pojmem druhý král,
dále třetí filek, čtvrtý spodek. Tedy toto jsou chytáky. Zahazuje
se tak aby mi příslušný chyták zbyl na ruce, ale mám-li k němu
další kartu například třetí král ( budu mít krále, filka a malou
) - mohu bez problému zahodit krále ( nahrazuje ho filek )
a svému spoluhráči tím říkám toto: Tuto barvu držím celou, vyjma
esa nebo-li máš -li eso, tak ho zahoď, je zbytečné abys ho držel
a dále mi zaházej všechny zbylé od této barvy, jest-li jich
nemáme dohromady třeba osm a není zbytečné tuto barvu držet...
Zahazovat by se mělo tak, aby jako poslední zahazovaná karta byla
ta nejnižší, tedy ve většině případů sedmička. Příklad: Kolega mi
ukáže krále v nějaké barvě a já maje na ruce eso, devět, osm,
sedm budu zahazovat přesně v tomto pořadí, nebo-li poslední
karta, kterou z dané barvy svému spoluhráči ukážu bude ta
sedmička, nikoliv třeba devítka.

2) Jakmile Vám dojde barva, kterou aktér točí - hraje to na třeba
na sedmeráka a zbylé tři karty, ukažte v pokud možno nejmenším
počtu štychů, které barvy držíte a pak začněte ihned odhazovat od
barev, které Vám ukázal spoluhráč.

3) Snažte se kombinovat a počítat při hraní durcha - jak jsem již
napsal, za chytáky se počítá třetí filek, čtvrtý spodek apod.
Například aktér vynese barvu kterou já nemám, odmažu od
nejvyšších ale můj spoluhráč ji také nemá. Mám na ruce v jiné
barvě třetího filka - tedy asi nejoblíbenější chyták. Ale je
přeci zbytečné nechávat si ho jako třetího když stejně postačí
jako druhý. Aktér má osmeráka a má-li k tomu eso, král od mého
filka je to ložené a nemusí to hrát. Tedy ho nemá a má-li eso
a malou - pak mi filka stačí držet jako druhou kartu. Ještě lepší
je, držím-li pak třetího filka se spodkem, mohu klidně zahodit
toho filka a ještě tím spouhráči ukazuju barvu, kterou držím a to
tu barvu držím defakto druhým spodkem....

4) Dopočítání osmi karet si doma nacvičte sami....Tři příklady ukázkového hraní durcha:

Příklad 1)

Aktérovy karty: E,K,F,S,9,8,7 červ., E,K kulí, S,9 žal.,X zel.
Hráč 2: X červ., S,X,8 kulí, K,F,S,9,8,7 zel.
Hráč 3: F,9,7 kulí, E,K,F,10,8,7 žal., E zel.

Sehrávka:1. Aktér - E červ, Hráč 2 - X červ, Hráč 3 - E žal.
2. Aktér - K červ, Hráč 2 - K zel., Hráč 3 - E zel.
3. Aktér - F červ, Hráč 2 - F zel., Hráč 3 - K žal.
4. Aktér - S červ, Hráč 2 - 9 zel., Hráč 3 - X žal.
5. Aktér - 9 červ, Hráč 2 - 8 zel., Hráč 3 - 8 žal.
6. Aktér - 8 červ, Hráč 2 - 7 zel., Hráč 3 - 7 žal.
7. Aktér - 7 červ, Hráč 2 - S kulí, Hráč 3 - F kulí
8. Aktér - E kulí, Hráč 2 - X kulí, Hráč 3 - 9 kulí
9. Aktér - K kulí, Hráč 2 - 8 kulí, Hráč 3 - 7 kulí
10. Aktér prohrává...


Komentář k jednotlivým pichům:

1. Aktér vynáší eso červené od svého sedmeráka, hráč 2 přiznává
svojí plonkovou desítku červenou, načež hráč 3 vzhledem k tomu,
že červené nemá, ukazuje nejvyšší svojí kartou, kterou barvu drží
- odhazuje eso žaludské. Hráč 3 evidentně drží zbylé tři barvy
- plonk eso, třetí filek a dlouhá barva s esem. Hráč 2 se v tomto
štychu dovídá, že hráč 3 má v ruce ještě žaludského krále +
pravděpodobně další žaludy jelikož sám žádné nemá.

2. Aktér pokračuje králem červeným od svého sedmeráka. Hráč 2
ukazuje svému spoluhráči krále zeleného, čímž mu říká, že má
ještě minimálně filka + další zelenou. Po této informaci hráč 3
smazává eso zelené a říká tím hráči dvě: Nemusíš držet filka
ještě s jednou, stačí ti když ti zbyde plonk - máš ho nejvyšší ve
hře. Oba hráči na straně obrany teď vědí, že to aktér hraje na
sedmeráka v červených a tudíž zbývají tři karty. Z toho důvodu
vlastně hráč 2 chytá aktéra na svého třetího spodka v kulích
- nesmí ho smazat - pravděpodobný chyták. Aktér může mít eso,
král + malá kule - filka tedy určitě nemá - to by to měl ložené.
Má-li ho dosud na ruce, pak musí mít hráč tři krále či eso a na
to ho chytne.

3. Aktér nese filka červeného, hráč 2 pokračuje v ukázání
zelených a to filkem, hráč tři ukazuje své žaludy a to králem.
Hráč 2 tedy ví o filku žaludském u hráče 3 a ten naopak ví
o spodku zeleném u hráče 2.

4. Aktér spodek červený, hráč 2 devítka zelená takže hráč 3 vidí,
že hráči 2 schází desítka zelená - jinak by tam dal spodka
zeleného, sám hráč 3 odhazuje desítku žaludskou a tak zase hráč
2 vidí, že hráč 3 nemá žaludského spodka.

5. Aktér devítka červená, hráč 2 osmička zelená, hráč 3 nic
nového neví, zahazuje osmičku žaludskou. Hráč dvě však již ví, že
hráč 3 nemá ani devítku žaludskou jinak by jí tam hodil - ví tedy
o dvou chytácích v ruce aktéra.

6. Aktér osmičku červenou, hráč 2 sedmičku zelenou - hráč 3 tedy
ví o aktérově zelené desítce jako o chybě, sám zahazuje sedmičku
žaludskou. Co je teď zřejmé hráči 2: Hráč 3 má žaludského filka,
na kterého chytá možnou díru u aktéra a má ještě další tři karty.
Kdyby měl desítku zelenou, již by jí tam dávno hodil a ukázal
tak, že zelené je zbytečné držet. Hráč 3 ji tedy nemá a proč drží
ty zbylé tři karty, aniž by jakoukoliv ukázal? Jediná možnost je
že má na ruce třetího filka kulového a to se sedmičkou a devítkou
neboť osm a deset mám já. Aktér má tedy eso a král v kulích plus
díru co držím buď já zeleným spodkem či hráč tři žaludským filkem
- v dalším štychu mohu tedy bezpečně zahodit kule a to spodka.
Hráč 2 nyní už ví, že vyhrál. Hráč 3 má tu samou situaci - hráč
2 mu nezahodil ani jednu malou žaludu - tedy je nemá a zbylé tři
karty musí být třetí kulový spodek s osmičkou a desítkou
- v dalším štychu tedy může zahodit filka kulí.

7. Aktér sedma červená, hráč 2 spodek kulí, hráč 3 - filek kulí
a oba mohou již aktérovy ukázat své karty, aby to zahodil
i s rukama a říci mu bezpečně, co ho chytá.

Dával jsem takto na zkoušku tuto slohu durcha několika trojicím
a výsledek byl takový, že zhruba 80 procent aktéra nechytlo,
neboť si nechali po těch třech kulích. Přitom stačí bedlivě
sledovat spolupráci svého spoluhráče.

Nyní předvedu slohu karet, kde je správná dedukce o mnoho těžší,
zde to chce již skutečné odborníky.

Aktérovy karty: E,K,F,S,7 kulí; E,K,8 červ.; E,K žal.; 8,9 zel.
Hráč 2: 10 kulí; F,10,9,7 červ.; 9,7 žal.; K,S,10 zel.
Hráč 3: 9,8 kulí; S červ.; F,S,10,8 žal.; E,F,7 zel.

Sehrávka: 1. Aktér: E kulí, Hráč 2: 10 kulí; Hráč 3: 9 kulí
2. Aktér: K kulí; Hráč 2: 10 červ; Hráč 3: 8 kulí
3. Aktér: F kulí; Hráč 2: S zel.; Hráč 3: F žal.
4. Aktér: S kulí; Hráč 2: 9 žal.; Hráč 3: E zel.
5. Aktér: 7 kulí; Hráč 2: 7 žal.; Hráč 3: 7 zel.
6. Aktér: E žal.; Hráč 2: 10 zel.; Hráč 3: S žal.
7. Aktér: K žal.; Hráč 2: K zel.; Hráč 3: 10 žal.
8. Aktér: E červ; Hráč 2: 9 červ.; Hráč 3: S červ.
9. Aktér: K červ; Hráč 2: 7 červ.; Hráč 3: 8 žal.
10. Konečná DŽON.....

Komentář k jednotlivým pichům:

1. Aktér nese eso kulí, hráč 2 přiznává plonkovou desítku
kulovou, hráč 3 zahazuje vyšší z obou nechytajících kulí - tedy
devítku kulovou.

2. Aktér pokračuje dále ve své nejdelší barvě a to jsou opět
kule, tedy král kulí. Hráč 2 odmazává 10 červ a ukazuje tím svému
spoluhráči, že drží nejméně třetího červeného filka. Kdyby měl
totiž čtvrtého červeného spodka, nemohl by namazat malou červenou
- zbavil by se tím chytáka, hráč 3 přihodí svou poslední kuli
a to osmičku.

3. Aktér filek kulí, hráč 2 ukazuje svou druhou barvu, kterou
drží a zahazuje spodka zeleného čímž říká, že má nejméně druhého
krále zeleného. Kdyby měl totiž filka zeleného a ne krále nebo
vyšší, hodil by filka - a držel pak barvu třetím spodkem, který
by v tomto okamžiku nahrazoval třetího filka zeleného. Hráč 3
nyní ukazuje svou barvu, kterou chytá neboť už mu došli koule
a smazává tedy filka žaludského - ukazuje tím hráči číslo dvě, že
má buďto třetího žaludského spodka nebo žaludské eso bez krále
a tudíž zahazuje filka.

4. Aktér spodek kulí, hráč 2 devítka žaludská - snaží se ukázat
spoluhráči, kolik má žaludů, aby ten mohl dle toho držet a snaží
se mu to ukázat od své nejvyšší karty co v dané barvě má. Hráč
3 zahazuje eso zelené neboť ví o králi a ještě má sám v případě
nouze filka - tedy nejvyšší zelenou na straně obrany. Nyní již
oba hráči vědí, že aktér má pět kulí - E,K,F,S,7.

5. Aktér sedma kulí, hráč 2 sedmička žaludská - opět ukazuje
hráči 3 kolik je zapotřebí držet žaludů a jelikož hází sedmu
žaludskou je to jeho poslední. Hráč 3 tedy vidí že žaludy již
nechytá - má nejmenší možné žaludy ve hře. Hráč 3 také tuší, že
hráč 2 nemá žaludské eso, neboť aktér by pak hrál durcha pouze na
sedm ložených karet - pět kulí a dvě nejvyšší červené. Hráč 3
také teď ví, že hráč 2 bude mít dilema, neboť drží dvě barvy
a obě aktéra chytají - on sám drží zelené stejně jako hráč 2.
Musí mu to tedy nějak ukázat: A to udělá tím, že odhodí sedmu
zelenou!!!! Klíčový štych celé sehrávky: Hráč 3 totiž v tomto
okamžiku tvrdí, že má poslední zelenou, ale to není možné. Hráč
2 totiž ví, že hráč 3 má tři žaludy do spodka a měl-li by
poslední zelenou, musel by mít také dvě červené a ty by si přeci
nikdy neponechal když hráč 2 ukazuje že drží nejméně červ. spodka
hned ve druhém štychu. Měl-li by hráč 3 dvě malé červené - spodek
a osmička - zahodil by je ihned místo zeleného esa a měl-li by
druhého červeného krále - zahodí ho okamžitě aby hráči 2 stačilo
držet druhého červeného spodka. Tedy hráč číslo tři musí mít
dobíráka má zelené a to filka neboť o králi ví u svého
spoluhráče.

6. Aktér nese eso žaludské, neboť již nemá kule. Hráč 2 zahazuje
desítku zelenou, stále má krále nejvyššího ve hře. Hráč 3
přiznává žaludského spodka - opět odhazuje svojí nejvyšší žaludu
a utvrzuje tak hráče 2, že je to tak, jak si myslí.

7. Aktér pokračuje v žaludech králem, a nyní hráč 2 odmazává
zeleného krále na radu hráče 3, který mu to napověděl odhozením
zelené sedmy v pátém štychu. Hráč 3 přiznává žaludu a nyní je hra
již hotova. Hráč dvě už může držet pouze červené a hráč 3 naopak
zelené....A na závěr bych přidal slohu durcha, který se pomocí logického
uvažování bohužel nedá chytit na 100%. Zde si musí člověk opravdu
losnout. Většinou tato situace nastává, chytají-li aktéra všechny
tři barvy, nebo-li má devět karet ložených a poslední kartu,
která ho chytá si může zvolit ze třech barev.

Aktérovy karty: E,K,F,S kulí, E,K,9 žal., E,K,7 zel., E,9 červ.
Hráč 2: 10,8 kulí, F,S,10,8 zel., K,F,S,7 červ.
Hráč 3: 9,7 kulí, F,S,10,8,7 žal., 9 zel., 10,8 červ.

Sehrávka: 1. Aktér: E kulí, Hráč 2: 10 kulí, Hráč 3: 9 kulí
2. Aktér: K kulí, Hráč 2: 8 kulí, Hráč 3: 7 kulí
3. Aktér: F kulí, Hráč 2: K červ, Hráč 3: F žal.
4. Aktér: S kulí, Hráč 2: F zel., Hráč 3: 10 červ
5. Aktér: E žal., Hráč 2: F červ, Hráč 3: S žal.
6. Aktér: K žal., Hráč 2: ???????, Hráč 3: 8 žal.


Komentář k jednotlivým pichům:


1. Aktér nese eso kulí od své nejdelší barvy, hráč 2 přiznává
desítku kulovou, která je současně nejvyšší z jeho nechytajících
kulí. Hráč 3 přiznává devítku, která je též jeho nejvyšší kule.

2. Aktér pokračuje v kulích králem, hráč 2 přiznává svojí
poslední kuli a to osmičku, stejně tak je na tom hráč 3, který
zahazuje sedmičku.

3. Aktér filek kulí, hráč 2 zahazuje krále červeného, čímž říká
hráči 3: V červených nemám eso, ale mám minimálně druhého
červeného filka, který mi nahrazuje druhého krále. Hráč 3 ukazuje
hráči 2 tím, že odmaže žaludského filka říká tím toto: buď mám na
ruce žaludské eso a nemám krále, proto odhazuji filka, nebo mám
ještě minimálně třetího žaludského spodka. Oba hráči na straně
obrany teď vědí, že to aktér hraje na čtyři nejvyšší kule.

4. Aktér spodek kulí, hráč 2 ukazuje svou druhou barvu, kterou
chytá a smazává filka zeleného, takže dává hráči 3 stejnou
informaci jako on ve třetím štychu když odmazával filka
žaludského. Hráč 3 vzhledem k tomu, že další barvu nechytá snaží
se hráči 2 ukázat kolik karet má v těch barvách, co mu hráč 2
ukázal a to ve stejném pořadí jako mu hráč 2 ukazoval své
chytající barvy. Zahazuje tedy svojí nejvyšší červenou a to
desítku.

5. Aktér si vybral pokračování například v žaludech a nese
žaludské eso. Hráč 2 by nyní měl hráči 3 ukázat kolik má žaludů,
ale jelikož je sám nemá pokračuje v ukázání původní barvy, což
byly červené a zahazuje tudíž filka, čímž říká, že má ještě
nejméně druhého spodka, který opět zastupuje funkci druhého
krále. Hráč 3 přiznává žaludského spodka a říká tím hráči 2, že
má tedy ještě nejméně druhou žaludskou desítku - ta nahrazuje
funkci třetího žaludského filka.

6. Aktér pokračuje v žaludech a to králem. Nyní nástává přesně ta
situace, kdy si hráč 2 musí losnout, kterou z chytajících barev
zahodí a kterou bude držet. Ví o hráči 3, že buď drží žaludy
druhou až třetí desítkou, nebo je má uzavřené shora od filka až
po sedmičku. Pak už by měl jen jednu poslední kartu a stejně
nemůže vědět jestli červenou či zelenou - je mu to jedno, protože
v každém případě mu bude jedna od červených či zelených zacházet.
Má-li hráč 3 třetí žaludskou desítku a barvy červenou a zelenou
po jedné, nastává ta samá situace jako když má zavřené žaludy
a hráč 2 neví která karta je poslední. Může mít také dvě malé
zelené, pak by mohl hráč 2 zelené zaházet, ale zrovna tak může mít
dvě červené a pak by zase mohl zaházet ty červené. Ani varianta
druhé desítky žaludské nic neřeší, neboť pak má barvy dvě
a jedna, ale nedá se otipnout jak. Tedy zde nastává varianta, kde
se hráč 2 musí rozhodnout....
Nutno podotknout, že tento způsob hraní durcha se aplikuje pouze
v případě, že o aktérově kartě na ruce nevíme z předcházejících
her zhola nic. Jinak člověk nemusí tipovat, věděl-li například
o třech červených v ruce svého spoluhráče, nebude váhat a všechny
je odhází a vůbec to není o tipu nýbrž o vědění.

Copyright: Gríša software
grisa@centrum.cz