Počítání prémiových bodů (PB) na TALON.cz
www.talon.cz


Informace o tom, jak se získané PB převádějí na peníze - SB, najdete na hlavní stránce serveru napravo pod heslem Pravidla.

Počítání PB na serveru vychází z oficiálních pravidel ČSM pro rok 2010.

    Bodovaci_tabulka_2014.pdf

 
  Oficiální dokument Českého svazu mariáse

   Bodovací tabulka malá k tisku: PDF, xls (Excel)Následuje seznam odchylek proti temto pravidlum - Červeně

ČESKÝ SVAZ MARIÁŠE – BODOVACÍ TABULKA

PRO LICITOVANÝ  MARIÁŠ

 

Prémie:

výnos:

s

Bez

sedma

hlášená na 3 trumfy, vyhraná či schválená

7

10

 

hlášená na 2 trumfy, vyhraná či schválená

14

20

 

hlášená na 1 trumf, vyhraná či schválená

20

28

sto

hlášené a vyhrané na 4 trumfy na dvacítku (platí i u 2 x 7)

8

8

 

hlášené a vyhrané na 3 a méně trumfů na dvacítku (platí i u 2 x 7)

16

16

 

hlášené a vyhrané bez obou trumfových desítek

10

12

 

hlášené a vyhrané na 4 trumfy s oběma trumfovými desítkami

 

10

 

hlášené a vyhrané na 4 trumfy bez trumfové desítky

10

12

 

hlášené a vyhrané na 4 trumfy bez trumfového esa

12

18

 

hlášené a vyhrané na 4 trumfy bez obou trumfových desítek

24

30

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy s oběma trumfovými desítkami

26

32

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy bez trumfové desítky

26

32

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy bez trumfového esa

32

40

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy bez obou trumfových desítek

40

55

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy s oběma trumfovými desítkami

50

60

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy bez trumfové desítky

60

70

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy bez trumfového esa

70

80

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy bez obou trumfových desítek

60

70

 

hlášené a vyhrané na 1 trumf – eso

80

100

 

hlášené a vyhrané na 1 trumf – desítku

100

130

Betl

vyhraný na chytající esa – za každé eso vyjma esa z betlovaného šesteráka

10

 

 

vyhraný na 6 karet s chytákem v jedné barvě i bez esa  *

5

 

 

flek na 2-3 barvy

 

5

Durch

vyhraný na 2-6 karet v barvě  s esem bez krále

10

 

 

vyhraný na barvu v ruce bez esa

10

 

 

flek na dva chytáky **

 

10

dvě sedmy

hlášené a vyhrané na 4 pomocné

20

24

 

hlášené a vyhrané na 4 pomocné s hlášeným a vyhraným stem

24

30

 

hlášené a vyhrané na 4 trumfy ***

30

45

 

hlášené a vyhrané na 4 trumfy s hlášeným a vyhraným stem ****

40

60

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy

60

90

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy s hlášeným a vyhraným stem

80

120

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy

120

180

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy s hlášeným a vyhraným stem

160

240

 

 

*        V případě karet s chytákem v jedné barvě bez esa, tj. 7 – spodek a král, nesmí být chytající král vynesen do prvního zdvihu . Je-li některá z chytajících karet šesteráka odložena do talonu není za šesteráka nárok na body (kromě případu dvou šesteráků s chybějícími sedmami a esy na ruce) 

**       Nelze uznat v případě celé jedné barvy a dvou es v ruce flekujícího (platí)  nebo pokud se flekující hráč nemusí na základě své karty rozhodovat při odhození některého z chytáků NEPLATÍ

***     Hráči nelze přiznat body za hru s výnosem, má-li k sedmě 3 nejvyšší trumfy, 6 uzavřených pomocných a obě další esa.

****   V případě, že je hra sehrána na 4 trumfy s oběma trumfovými desítkami bez výnosu, má hráč nárok i na 10 PB za sto.

                Je-li splněno více kritérií, lze sčítat i prémie. Zvýšenou prémii za hry bez výnosu lze započítat jen 1x (ostatní jako s výnosem). Například 2x7 se stem bez výnosu hlášené a vyhrané na 4 trumfy a 4 pomocné bez trumfového esa hrané na dvacku = 60 + 20 + 12 + 8 = 100 PB. Jakoukoliv hru, při které je překročena hranice  50 PB, je nutno popsat na stolový lístek, jinak nebude uznána v celém rozsahu. Pokud hráč úspěšně sehraje hru neuvedenou v bodovací tabulce, obdrží dvojnásobek PB za nejbližší nižší srovnatelnou hru. O přidělení PB v tomto případě rozhodne vždy rozhodčí.
Hry se ziskem 50 PB a vyšším jsou bezpodmínečně uznávány v celém rozsahu.

 

Mínusové body (a jejich případné násobky) :                             - dostane hráč, který oflekoval loženou hru

NEPLATÍ (mínusové body vůbec)

hra  -1

sedma  -2

sto  -6

betl  -8

Durch  -16

Dvě sedmy  -20

 

Hráč odepisuje pouze polovinu těchto bodů, nedojde-li k “re”.

Pouhé ukázání ložené (neprohratelné) hry neznamená platný flek

 

 

Nárok na body není:

-       obecně při ložených (platí), nesehratelných nebo nevyhratelných hrách NEPLATÍ

-       za flek na hru, má-li hráč v ruce všechny hlášky

-       za flek na sedmu, je-li v ruce flekujícího

-       za flek na sto, vidí-li hráč do všech hlášek

-       při betlu na šesteráka s chytákem 7 – spodek + král, pokud je král vynesen do prvního zdvihu

-       při betlu na šesteráka, je-li některá z chytajících karet šesteráka odhozena do talonu

-       za flek na durcha, má-li hráč v ruce čtyři chytáky (platí) nebo pokud se flekující hráč nemusí na základě své karty  rozhodovat při odhození některého z chytáků  NEPLATÍ

-       za flek na 2x7 na některou ze sedem nebo čtyři a více pomocných v ruce flekujícího

-     při vyhrané hře 2x7 (při hře 2x7+100) na čtyři a méně pomocné, pokud byly na začátku hry ostatní čtyři a více pomocných v jedné ruce

-       při renoncu na bodovací hru, která byla v okamžiku renoncu již prohraná NEPLATÍ

-       u hráče, který udělal renonc NEPLATÍ


1.1.2004  Výbor Českého svazu mariáše a STK